Kodi i Etikës

Kodi i sjelljes dhe etikës Kontakt do të shërbejë si udhërrëfyes për veprimet e përditshme në punë duke reflektuar standartin për sjellje të përshtatshme. Mënyra e arritjes së rezultateve në punë është po aq e rëndësishme sa edhe vetë arritja e rezultateve. Kodi i sjelljes dhe etikës është i zbatueshëm për të gjithë punëmarrësit, përfshirë dhe stafin drejtues. Duke përfshirë etikën dhe ndershmërinë në marrëdhëniet e punës, ne demostrojmë përkushtimin ndaj një kulture që nxit standardet më të larta të sjelljes.

 

Shkarko PDF

Kontakt Shpk
A  Frosina Plaku Str 40  Al - 1023 Tirana
T  +35542225338  C  +355682029807
E info@kontakt.al  W kontakt.al

Okazion!