QËNDRUESHMËRIA

Mjedisi

Ndërtimi i qëndrueshëm është një nga pikat tona më të rëndësishme të zhvillimit. Kjo përfshin përdorimin e materialeve të ndërtimit të cilat nuk e dëmtojnë mjedisin, efiçencën e energjisë në ndërtesa dhe mirëmenaxhimin e tyre.

 

Përgjegjësi Sociale

Aplikojmë zgjedhje të përgjegjshme dhe të vazhdueshme duke kontribuar në zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e jetës së punonjësve dhe familjeve të tyre si dhe të gjithë komunitetit e shoqërisë.

Kontakt Shpk
A  Frosina Plaku Str 40  Al - 1023 Tirana
T  +35542225338  C  +355682029807
E info@kontakt.al  W kontakt.al

Okazion!