Agjent Shitje

Profili i kompanisë 
Kontakt shpk është një kompani ndërtimi që operon në tregun shqiptar që prej vitit 1999. Portofoli kryesor i veprimtarisë së Kontakt shpk konsiston në ndërtimin e objekteve rezidenciale dhe komplekse banimi kryesisht në qytetin e Tiranës.

Pozicioni i Punës: Agjent Shitje

Departamenti: Shitje-Marketing

Përshkrimi i Pozicionit: Agjenti i Shitjeve do të shërbejë si kontakti primar i kompanisë për klientët tanë. Ai pritet që t’iu ofrojë klientëve një shërbim dhe eksperiencë të shkëlqyer gjatë gjithë proçesit.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 1. Njeh profilin e kompanisë, projektet e realizuara, dokumentacionin ligjor, afatet e ndërtimit.
 2. Informon klientët potencialë për detajet mbi kushtet e shit-blerjes, çmimin, sipërfaqen, vendndodhjen, orientimin, përshkrimin e rifiniturave, standarteve të perdorura, afati i dorëzimit të objektit.
 3. Shoqëron klientët dhe kryen vizita në ambientet, objekt shit-blerje.
 4. Udhëheq kërkime në treg për të identifikuar kërkesat e tregut aktual dhe në të ardhmen.     
 5. Kryen aktivitete marketing.
 6. Menaxhon rrjetet sociale dhe marketon njësitë e lira për shitje.    
 7. Monitoron tregun në tërësi dhe mbledh informacione.
 8. Raporton në mënyrë periodike tek eprori përkatës për aktivitetet dhe objektivat e vendosura.
 9. Mban dhe rifreskon databazën e klientëve.                                                                                                           

Edukimi:

Të ketë përfunduar masterin në Marketing, Menaxhim Biznesi.

Eksperienca

Të ketë eksperiencë pune në pozicionin që kërkohet 1-2 vjet.

Aftësi të tjera

 • Të ketë aftësi organizative.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe negociuese në mbylljen e kontratave.
 • Të jetë person energjik dhe i motivuar.
 • Të jetë ambicioz, i besueshëm, dhe i aftë për të ndërmarrë iniciativa.
 • Aftësi për të punuar në mënyrë individuale dhe në grup.
 • Njohës i programeve bazë kompjuterike të paketës Microsoft Office.
 • Njohës i mirë i gjuhës angleze .