Arkitekt

Profili i kompanisë

Kontakt shpk është një kompani ndërtimi që operon në tregun shqiptar që prej vitit 1999. Portofoli kryesor i veprimtarisë së Kontakt shpk konsiston në ndërtimin e objekteve rezidenciale dhe komplekse banimi kryesisht në qytetin e Tiranës.

Pozicioni i Punës: Arkitekt

Departamenti: Departamenti i Arkitekturës

Përshkrimi i Pozicionit: Arkitekti merret me realizimin e projekteve arkitektonike dhe zbatimin e tyre.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

Dorëzimi i projektit arkitektonik, i cili përmban:

 1. Projekt konceptual
 2. Projekt skematik
 3. Projekt i detajuar
 4. Projekt i zbatimit
 5. Preventivim
 6. Tenderim
 7. Zbatim
 8. Projekt As–Build

Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij/saj.

Edukimi:

Të ketë përfunduar masterin shkencor në Arkitekturë

Eksperienca

Të ketë eksperiencë pune minimalisht 3 vjet në pozicionin që kërkohet.

Aftësi të tjera

 • Të ketë aftësi organizative.
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 • Njohës i programeve si Autocad, Revit, 3D Max, Illustrator, Photoshop
 • Njohës i programeve bazë kompjuterike të paketës Microsoft Office
 • Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.
 • Të jetë i aftë për të kuptuar nevojat e projektit dhe për t'iu përgjigjur në mënyrë efikase dhe logjike.