Arkitekt

Profili I kompanisë

Kontakt shpk është një kompani ndërtimi që operon në tregun shqiptar që prej vitit 1999. Portofoli kryesor i veprimtarisë së Kontakt shpk konsiston në ndërtimin e objekteve rezidenciale dhe komplekse banimi kryesisht në qytetin e Tiranës.

Pozicioni I Punës:
Arkitekt

Departamenti:
Arkitektures

Përshkrimi I Pozicionit:
Arkitekti  merret me realizimin e projekteve arkitektonike dhe zbatimin e tyre.

Detyrat dhe Përgjegjësi:

Dorëzimi i projektit  arkitektonik  i cili përmban :

 1. Projekt konceptual
 2. Projekt skematik
 3. Projekt i detajuar
 4. Projekt i zbatimit
 5. Preventivim
 6. Tenderim
 7. Zbatim
 8. ProjektAs – Build
 9. Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij/saj.

 

Edukimi:
Të ketë perfunduar masterin shkencorë në Arkitekture

Eksperienca
Të ketë eksperiencë pune në pozicionin që kërkohet  deri në 3 vjet.

Aftësi të tjera

 • Të ketë aftësi organizative.
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 • Njohës i programeve si Autocad, Revit, 3D Max, Illustrator, Photoshop
 • Njohës i programeve bazë kompjuterike të paketës Microsoft Office
 • Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.
 • Të jetë i aftë për të kuptuar nevojat e projektit dhe për t'iu përgjigjur në mënyrë efikase dhe logjike.

Mënyra e Aplikimit

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-n sipas formatit europian, letër interesi  dhe portofol të punëve të tyre në adresën e emailit amela.dulla@kontakt.al/ info@kontakt.al ose duke aplikuar online në faqen zyrtare te web-it www.kontakt.com/ http://www.kontakt.al/karriera/kerko-pune.

Kontakt Shpk
A  Frosina Plaku Str 40  Al - 1023 Tirana
T  +35542225338  C  +355682029807
E info@kontakt.al  W kontakt.al