https://www.youtube.com/shorts/i-_6IEc423k

-Çfarë ka të veçantë OxA?
-Objekte 3 katëshe dhe 100% banim.

-Çfarë lehtësirash ka për blerësit?
-Ne ofrojmë apartamente me sipërfaqe të vogël, që fillojnë nga 43 m2, dhe financojmë me kolateralin tonë deri në 70%.

-A mund ta rezervoj tani?
-Po patjetër, vetëm me 1,000€