Sanitare

Pershkrimi i kompanise 
Kontakt shpk është një kompani ndërtimi që operon në tregun shqiptar që prej vitit 1999. Portofoli kryesor i veprimtarisë së Kontakt shpk konsiston në ndërtimin e objekteve rezidenciale dhe komplekse banimi kryesisht në qytetin e Tiranës.

Titulli i Pozicionit:
Sanitare

Vendndodhja:
Tirane                         

Kriteret \ Kerkesat
1. Të jetë në moshë 35-45 vjecare.
2. Të kryejë pastrim xhama, pastrim zyrash,
3. Të kryejë pastrim shkallë, ashensor, parkime
4. Të kryejë pastrimin e ambjenteve të jashtme.
5. Të jetë përdorues i mjeteve të pastrimit

Paga:
Paga është shumë e mirë. Marrëdhenia e punës rregullohet me kontratë individuale pune, ku perfshihet pagesa e sigurimeve shoqerore sipas pages reale.
Kantidatët  kanë mundësi të perfitojnë më shumë se paga bazë nëse realizojnë më shumë punë.
 

Mënyra e Aplikimit

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-n në adresën e emailit amela.dulla@kontakt.al/ info@kontakt.al ose duke aplikuar online në faqen zyrtare te web-it www.kontakt.com/ http://www.kontakt.al/karriera/kerko-pune.

Kontakt Shpk
A  Frosina Plaku Str 40  Al - 1023 Tirana
T  +35542225338  C  +355682029807
E info@kontakt.al  W kontakt.al