fbpx Financier | Kontakt

Financier

Pozicioni I Punës: Financier (Intership)

Departamenti:  Departamenti Financës

Detyrat dhe Përgjegjësi:

 1. Regjistrim fatura blerje-shitje.
 2. Asiston në inventarin e kompanisë.
 3. Asiston në numërimin e gjendjes fizike në magazine.
 4. Asiston në bashkëlidhjen e faturave me situacionet.
 5. Asiston në nxjerrjen dhe përpunimin e të dhënave sipas detyrave që i caktohen.
 6. Sistemon dokumentacionin në dosje.

Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij/saj.

Edukimi:

Bachelor ose Master në Financë, Administrim Biznes, Informatikë ekonomike.

Aftësi të tjera

 • Të ketë aftësi organizative.
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 • Njohës i programeve si Financa 5
 • Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.
 • Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.