Gjykata e Apelit

A  Bulevardi Zhan D'Ark Str. 40  Al - 1000 Tiranë