GRUPI I KONTATORËVE

Grupi i kontatorëve është “kolektori” që furnizohet me ujë nga stacioni i pompimit dhe më pas nga grupi i kontatorëve bëhet furnizimi me linja të veçanta për çdo konsumator. Nëpërmjet këtij grupi bëhet komandimi i presionit, mbyllja e ujit në rast defekti, pa shkaktuar ndërprerje tek apartamentet e tjera. Në rast të defekteve (rrjedhjeve) të këtij grupi nuk dëmtohet asgjë, siç ndodh me sistemin klasik që rrjedhja e ujit bëhet nëpër shkallet e pallateve. Kontrolli nga faturistët e UKT-së bëhet më i lehtë pa patur nevojë që ata të futen brënda ambienteve të banimit.