fbpx Hidroizolim nëntokë | Kontakt

Hidroizolim nëntokë

Hidroizolimi nëntokë realizohet me dy membrana DELTA®-Thene dhe DELTA®-TERRAXX. Kombinimi i tyre siguron mbrojtje dhe drenazhim. DELTA®-Thene është një membranë bituminoze vetëngjitëse e cila aplikohet per hidroizolime vertikale dhe horizontale. DELTA®-TERRAXX ofron përdorim universal dhe siguri maksimale për muret nëntokë nga presioni hidrostatik i ujit, kullimi i ujit sipërfaqësor dhe ujit artezian. Faqja e cila përballet me tokën formon një shtresë të kullimit mbi të gjithë sipërfaqen, duke tejkaluar kërkesat e DIN 4095. Shtresa e gjeotekstilet mban të pa bllokuar strukturën Dimple.

Kontakt
A  Pasho Hysa Nr 26-0714 AL-1004 Tiranë
+355684049444  E [email protected]
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit

© 2023 by Design Kontakt