fbpx Hidroizolim solete 0.00 | Kontakt

Hidroizolim solete 0.00

Hidroizolimi i tarracës 0.00 realizohet me membranë bitumi të firmës BAUDER dhe mbrojtja realizohet me membranën DELTA®-TERRAXX. Hidroizolimi realizohet me dy shtresa bituminoze. Kombinimi i tyre siguron mbrojtje dhe drenazhim. DELTA®-TERRAXX ofron përdorim universal dhe siguri maksimale për muret nëntokë nga presioni hidrostatik i ujit, kullimi i ujit sipërfaqësor dhe ujit artezian. Faqja e cila përballet me tokën formon një shtresë të kullimit mbi të gjithë sipërfaqen. Shtresa e gjeotekstilit mban të pa bllokuar strukturën e Delta - Terraxx.

Kontakt
A  Pasho Hysa Nr 26-0714 AL-1004 Tiranë
+355684049444  E [email protected]
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit

© 2023 by Design Kontakt