fbpx Instalacion urban | Kontakt

Instalacion urban

Kontakt krahas pemëve dhe ambjenteve të gjelberuara i kushton rëndësi stolive urbane, instalacioneve. Sheshet kryesore marrin jetë nga këto vepra arti; artistë të ndryshëm mbështeten të shprehin fantazitë e tyre; rezidencat e banimit bëhen më të bukura. Ky instalacion merr kuptim të vecantë, pasi na fton të kujtojmë origjinën, rrugëtimin në të cilin secili ka kaluar deri më sot, si bazë e hedhjes së shikimit në horizonte të reja.

Kontakt
A  Pasho Hysa Nr 26-0714 AL-1004 Tiranë
+355684049444  E [email protected]
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit

© 2023 by Design Kontakt