fbpx Inxhinier Hidroteknik | Kontakt

Inxhinier Hidroteknik

Profili i kompanisë

Kontakt shpk është një kompani ndërtimi që operon në tregun shqiptar që prej vitit 1999. Portofoli kryesor i veprimtarisë së Kontakt shpk konsiston në ndërtimin e objekteve rezidenciale dhe komplekse banimi kryesisht në qytetin e Tiranës.

Pozicioni i Punës: Inxhinier Hidroteknik

Departamenti: Inxhinierik

Përshkrimi i Pozicionit: Inxhinieri Hidroteknik merret me realizimin e projekteve hidraulike dhe supervizimin e tyre në objekt.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 1. Ndjek ecurinë e punimeve Hidraulike në faza, që nga projekt-ideja, zbatim dhe kolaudim përfundimtar.
 2. Planifikon, organizon dhe mbikqyr punën e nënkontraktorëve hidraulikë për t’u siguruar se të gjitha punimet po kryhen sipas parametrave të përcaktuara në projekt.      
 3. Përgatit dhe koordinon gjithë dokumentacionin e duhur tekniko–ligjor për marrjen e lejeve përkatëse në institucionet vendase. 
 4. Rishikon dhe harton koston e instalimeve Hidraulike duke përgatitur preventivin total.
 5. Identifikon tregun e materialeve hidraulike vendas ose të huaj dhe koordinon me departamentet e tjera për mënyrën e përzgjedhjes.  
 6. Përgatit dhe monitoron grafikun e zbatimit të punimeve hidraulike në përputhje me grafikun e përgjithshëm të projektit.               
 7. Harton dhe kontrollon situacionet mujore. 
 8. Realizon Projekt Instalime Kub/Kuz, Aspirim/Ventilim, Stacion pompash, Linja kryesore FU, kanalizime/ MKZ.
 9. Realizon Hidroizolime të mureve nëntokë, tualete, llozha, tarraca.

Edukimi:

Të ketë përfunduar masterin në Inxhinieri Hidroteknike.

Eksperienca

Të ketë eksperiencë pune në pozicionin që kërkohet 1-3 vjet.

Aftësi te tjera

 • Të ketë aftësi organizative.
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë të pavarur dhe në grup.
 • Njohës i programeve si Autocad, Revit, SAAP.
 • Njohës i programeve bazë kompjuterike si paketa Microsoft Office.
 • Njohës shumë i mirë i gjuhës angleze.