Inxhinier Hidroteknik

Përgjegjësitë

 • Realizimi i projekteve hidraulike dhe supervizim në objektet.
 • Projekt instalime kub/kuz.
 • Projekt i instalimeve aspirim ventilim.
 • Projekt i furnizimit me uji sanitar me kolektorë - multistrat.
 • Projekt i instalimeve stacion pompash dhe linjash kryesore FU.
 • Projekt i rrjetit të jashtëm inxhinierik, ujësjellës/kanalizime/mkz.
 • Hidroizolime i mureve nentoke, tualete, llozha, tarraca.
 • Menaxhim material dhe punëtori.
 • Drenazhim nga brenda nëntokë.
 • Drenazhim nga jashtë nëntokë në nivelin e pllakës.
 • Kanalizime kuz/kub dhe ujëra.
 • Llogaritje (libreza masash), porosi (proçesverbal sasi).

 

Kriteret

 • Revit, Autocad.
 • Shqip & Anglisht.
 • Logjikë aritmetike.

 

Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutem dorëzoni CV të detajuar dhe letër interesi.

Kontakt Shpk
A  Frosina Plaku Str 40  Al - 1023 Tirana
T  +35542225338  C  +355682029807
E info@kontakt.al  W kontakt.al