Inxhinier Mekanik

Përgjegjësitë

  • ​Kontroll i mjeteve të rënda të kompanisë.
  • Të ketë​ njohuri të mira mbi makineritë e transportit, repartet e prodhimit e të punimeve të​ hekurit.
  • Të​ ketë njohuri mbi sistemin mekanik në fushën e ndërtimit. 
  • Të jetë i aftë për të​ punuar në grup dhe individualisht.
  • Të njohë e zbatojë rregullat e sistemit teknik të​ sektorit mekanik. 

 

Kriteret

  • Diplomë Universitare.
  • Paketa Office.
  • Shqip & Anglisht.
  • Eksperiencë pune.
  • Logjikë aritmetike.

 

Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutem dorëzoni CV të detajuar dhe letër interesi.

Kontakt Shpk
A  Frosina Plaku Str 40  Al - 1023 Tirana
T  +35542225338  C  +355682029807
E info@kontakt.al  W kontakt.al