Kodi i Etikës

Arritja e rezultateve në punë është, jo vetëm eksperiencë në sektor, por edhe pjesë e një bagazhi të madh sjelljesh dhe qëndrimesh. Ndaj Kontakt propozon “Kodin e sjelljes dhe etikës”, i cili shërben si një udhërrëfyes për veprimet e përditshme në punë, duke reflektuar standardin për sjellje të përshtatshme që do të ofrojë rezultate të larta. “Kodi i sjelljes dhe etikës” vepron për të gjithë punëmarrësit, përfshirë dhe stafin drejtues në mënyrë të drejtë dhe të barabartë. Etika, ndershmëria dhe marrëdhëniet civile janë, jo vetëm tregues i profesionalizmit, por edhe i suksesit të një grupi pune.

 

Shkarko PDF

Kontakt Shpk
A  Frosina Plaku Str 40  Al - 1023 Tirana
T  +35542225338  C  +355682029807
E info@kontakt.al  W kontakt.al