fbpx Kompleks Rezidencial | Kontakt

Kompleks Rezidencial

A Themistokli Gjermeni Str 40 Al - 1010 Tiranë    Sipërfaqja 4000m2    Viti i ndërtimit 2003