Betonim soleta e parë në Mangalem 21.

 

Betonim Solete Mangalem 21