Kontakt inaguron punimet e kryera për katin -1 në Bashkinë e Tiranës.

Kontakt | Bashkia e Tiranës (Inagurimi i punimeve -1)