Konakt përgatit kalendarin shumëngjyrësh të murit dhe tavolinës për vitin 2019.

Kontakt Kalendar 2019