Kontakt merr pjesë në ekspozitën“Konvergjencë”në Galerinë Kalo, Tiranë. 

Kontakt in Exhibition "CONVERGENCE"- Galeria Kalo