Zëvendës CEO dhe Drejtuesja e Departamentit të Arkitekturës së Kontakt morën pjesë në Konferencën Share Tirana si folës të ftuar. Forumi Share është një nga platformat më të rëndësishme të ndërveprimit në fushën e ndërtimit në Europën Qendrore dhe Lindore.

Kontakt | SHARE Tirana 2019