Stafi Kontakt merr pjesë në kualifikim në kantier Mangalem 21, me Paschal, një firmë ndërkombëtare e specializuar në prodhimin e formave në beton.

Kontakt | Paschal Training