Kontakt kontribuon në rikonstruktimin e Godinave 28 - 29 në konviktet e Qyteti Studenti.