Kontakt mori pjesë në trajnimin për taktikat marketing që mund të përdoren për të rritur avantazhet.