Dizajnerat e Kontakt vizitojnë partneret Antezza Tipografi në Matera, Itali, për një trajnim mbi të rejat e printimit.

Kontakt | Trajnim Print në Matera