Arkitektët dhe inxhinierët e Kontakt morën pjesë në trajnimin Veka Seminar duke prezantuar projektin Mangalem 21 dhe detajet e ndërtimit.

Kontakt | Veka Seminar