Si pjesë e politikës së Përgjegjësisë Sociale, Kontakt i dhuroi Qytetit Studenti rikonstruksionin e Godinës 28/29.

Kontakt | Inaugurim Rikonstruksion Godina 28/29 QS