fbpx Lëvozhgë | Kontakt

Lëvozhgë

Punimet e kallëperisë horizontale dhe vertikale. Kallëperia për strukturat beton-arme është një strukturë e përkohëshme e cila duhet të plotësojë kërkesa sigurie dhe cilësie. Ky proçes kontrollohet gjatë gjithë kohëzgjatjes nga inxhinierët duke siguruar që punimet e karpenterisë të jenë konform standartit BS EN 8500. Synimi i Kontakt për strukturën beton-arme është realizimi i betoneve të pastra për të cilat bashkëpunon ngushtë me kompani lider në prodhimin e kallëperive si Paschal dhe Peri.

Kontakt
A  Pasho Hysa Nr 26-0714 AL-1004 Tiranë
+355684049444  E [email protected]
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit

© 2023 by Design Kontakt