LODRA PËR FËMIJË

Në sistemimet e jashtme perveç gjelbërimit dhe pastertisë, një rol të veçantë zënë dhe lodrat për femijë. Ato nuk mungojnë në komplekset tona të banimit dhe janë të shumëllojëshme dhe për të gjitha grup moshat.