fbpx MKZ | Kontakt

MKZ

Rrjeti i jashtëm i furnizimit me ujë të kompleksit është projektuar me rrjet unazor, që do të thotë se godinat furnizohen me dy rrjete. Ky rrjet është i qëndrueshëm ndaj humbjeve të presionit dhe në rast se njëra nga linjat pëson defekt, godina furnizohet me ujë nga linja tjetër. Në ketë rrjet janë montuar edhe hidrantët e zjarrit nëntokësor, që në raste zjarri, autozjarrfikëset furnizohen me ujë në këto hidrantë pa patur nevojë të kthehen në bazë për t’u rimbushur.

Kontakt
A    Pasho Hysa Nr 26 0714 AL 1004 Tiranë
C    +355684049444  E [email protected]
W   kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit

© 2023 by Design Kontakt