PAJISJET E AJRIMIT

Ajrimi natyral është proçes i domosdoshëm në objektet që Kontakt ndërton. Në ambientet e nëntokës realizon dritare podrumi me element gojë-ujku duke mundësuar dritë dhe përmirësuar ajrin.