Organizimi

Skema e mirë përcaktuar e burimeve njerëzore avantazhon arritjet e qëllimeve të shoqërisë, duke koordinuar me efikasitet çdo hap të punës.

 

Kontakt Shpk
A  Frosina Plaku Str 40  Al - 1023 Tirana
T  +35542225338  C  +355682029807
E info@kontakt.al  W kontakt.al