fbpx Organizimi | Kontakt

Organizimi

Skema e mirë përcaktuar e burimeve njerëzore avantazhon arritjet e qëllimeve të shoqërisë, duke koordinuar me efikasitet çdo hap të punës.