fbpx Vlerat | Kontakt

Vlerat

Vlerat

Vendosim marrëdhënie afatgjata me ju.

Financa

Punëmarrësi i Kontakt ndjen stabilitet financiar duke marrë pagën gjithmonë në daten 5 të cdo muaji, pa vonesa.

Kultura

Pozitiviteti në punë, respektimi i kolegut dhe eprorit janë vlera që si rezultat sjellin një klimë pozitive në punë.

Personeli

Investojmë në rritjen profesionale të personelit duke i mundësuar trajnime brenda dhe jashtë vendit.

Orari

Vlerësojmë kohën e gjithësecilit. Shtojmë personel për realizimin e detyrave brenda orarit të punës.

Karriera

Punëmarresi integrohet në kompani dhe ka mundësi për rritje në karrierrë.

Punëmarrësi mbret

Mbreti për Kontakt nuk është klienti, por punëmarrësi!

Eksperienca

Operojmë në treg që prej vitit 1999, si një kompani e konsoliduar në ndërtimin e rezidencave të banimit.

Kureshtar

Përzgjedhim me kujdes djem dhe vajza kureshtar dhe të talentuar.

Përgjegjësia Sociale

Nëpërmjet sponsorizimeve dhe investimeve, mbështesim komunitetin në: arsim, mjedis, art, sport.

Sigurimi Teknik

Zbatojmë me përpikmëri ligjin e sigurimit teknik në Shqipëri. Qëllimi ynë zero aksidente

Besa

Kontakt atë që thotë e shkruan në letër, e nënshkruan dhe e zbaton!

Komunikimi

Kontakt e ka kërkesë komunikimin ndaj cdo pale.

Transparenca

Jemi korrektë dhe të sinqertë në marrëdhënie me organet shtetërore dhe partnerët.

Ndryshe...

Të qënit kureshtarë dhe me dëshirë për t’u zhvilluar na bën të përmirësohemi vazhdimisht.

Leverdi

Cilësia konkurruese që ne ofrojmë në treg është më e lartë sesa çmimi i paguar.

Cilësia

Projektojmë deri në detaj dhe kontrollojmë zbatimin e projekteve tona nëpërmjet sistemit ISO 9001.

Shpejtësia

Ndërtojmë në kohë duke respektuar afatet.

Fleksibiliteti

Kontakt është fleksibël dhe pranon ndryshimin.

Mjedisi

Realizojmë ndërtime miqësore për mjedisin me intensitet të ulët ndërtimi. termoizolim, zëizoilim dhe gjelbërim.

Kontakt
A    Pasho Hysa Nr 26 0714 AL 1004 Tiranë
C    +355684049444  E [email protected]
W   kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit

© 2023 by Design Kontakt