fbpx Vlerësime | Kontakt

Vlerësime

Vlerësimet kombëtare dhe ndërkombëtare dëshmojnë përgjegjësinë tonë ndaj çështjeve sociale dhe mjedisore.

Kontakt
A    Pasho Hysa Nr 26 0714 AL 1004 Tiranë
C    +355684049444  E [email protected]
W   kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit

© 2023 by Design Kontakt