fbpx Shofer Kamioni | Kontakt

Shofer Kamioni

Profili i kompanisë

Kontakt është një kompani ndërtimi që operon në tregun shqiptar qe prej vitit 1999. Portofoli kryesor i veprimtarisë së Kontakt konsiston në ndërtimin e objekteve rezidenciale dhe komplekse banimi kryesisht në qytetin e Tiranës.

Titulli i Pozicionit: Shofer Kamioni

Vendndodhja: Tiranë

Kriteret \ Kërkesat

  • Të ketë leje drejtimi kategoria CE.
  • Të ketë eksperiencë të mëparshme, me mjetet e rënda dhe kamione vetshkarkues.
  • Të jetë i aftë për të drejtuar kamion me bylyk.
  • Të jetë fleksibel me orarin e punës.
  • Të jetë rreth moshës 30-40 vjeç.
  • Të disponojë CAP-in dhe kartën e Taografit që është i detyrueshëm për çdo drejtues të mjeteve të rënda.