Shofer kamioni

 

Pershkrimi i shkurter i kompanise 
Kontakt shpk eshte nje kompani ndertimi qe operon ne tregun shqiptar qe prej 1999. Portofoli kryesor i veprimtarise se Kontakt shpk konsiston ne ndertimin e objekteve rezidenciale. Aktualisht jemi te perqendruar ne kantieret e meposhtme:

Magnet- (www.magnet.kontakt.al)
Siri- (www.riri.kontakt.al)
Mangalem21- (www.mangalem21.kontakt.al)

Titulli i Pozicionit: Shofer Kamioni

Vendndodhja: Tirane

Kriteret \ Kerkesat
- Te kete leje drejtimi kategoria CE
- Te kete eksperience te meparshme me mjetet e renda dhe kamione vetshkarkues
- Te jete i afte per te drejtuar kamion me bylyk
- Te disponoj CAP-in dhe karten e Taografit qe eshte i detyrueshem per çdo drejtues te mjeteve te renda.
- Te jete rreth moshes  30-40 vjec

Paga:
Paga eshte shume e mire. Marredhenia e punes rregullohet me kontrate individuale pune, ku perfshihet pagesa e sigurimeve shoqerore sipas pages reale.
Ju keni mundesi te perfitoni me shume se paga baze nese realizoni me shume pune.
Procedura e Aplikimit:
Për të aplikuar per kete pozicion, ju lutem dorëzoni dokumentet e poshtë përmendura deri më datë 05 Shtator 2018:
CV të detajuar
- Leter Interesi
 Leter reference nga punedhenesi i meparshem-

nëpërmjet njerës nga mënyrat si në vijim:
1. Me e-mail: amela.dulla@kontakt.al
2. Duke e paraqitur dorazi prane Burimeve Njerezore ne adresën e mëposhtme: 

KONTAKT
A Frosina Plaku Str 40 Al-1023 Tirana
Cel. : 0695795651

Kontakt Shpk
A  Frosina Plaku Str 40  Al - 1023 Tirana
T  +35542225338  C  +355682029807
E info@kontakt.al  W kontakt.al