fbpx TELEFON / TV / INTERNET | Kontakt

TELEFON / TV / INTERNET

Në të gjitha apartamentet nuk mungojnë sinjalet e internetit, telefonit, televizorit dhe citofonisë. Për sinjalin e internetit është përdorur kabell FTP Cart 6 dhe prizë RJ45. Për sinjalin telefonik është përdorur kabëll UTP Cat 5 dhe prizë RJ45. Për sinjalin televiziv tokësor dhe satelitor është përdorur kabell RG59.

Kontakt Shpk
A  Pasho Hysa Nr 26-0714 AL-1004 Tiranë
+355684049444  E info@kontakt.al
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit