fbpx Themel | Kontakt

Themel

Projektimi i strukturave beton-arme në objektet që Kontakt realizon bazohen në Eurocode 2 (pr. EN 1992-1-1 Dec. 2003), Eurocode 3, Eurocode 8 dhe KTP N2-89. Hekuri i përdorur në objekt është i klasit B500 B me rezistencë në tërheqje fyk≥500MPa dhe me zgjatim në forcë maksimale 5% duke i plotësuar të gjitha karakteristikat e duktilitetit sipas standarteve europiane të projektimit dhe zbatimit. Përbërja e betonit realizohet me çimento 42.5R dhe sipas standarteve europiane EN206-1, pra jo me më pak se 340kg/m3 dhe me raport ujë/çimento < 0.5. Në çdo betoniere të hedhur në vepër merren mostra të cilat testohen në laboratorë sipas standartit.

Kontakt
A  Pasho Hysa Nr 26-0714 AL-1004 Tiranë
+355684049444  E [email protected]
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit

© 2023 by Design Kontakt