Video Maker

Përgjegjësitë

  • Krijimi i skenarit dhe planeve sipas fragmenteve
  • Prodhim, përpunim dhe redaktim video (grafik, efekte, muzikë, tekst)
  • Sigurimi i sekuencës logjike rrjedhjes së historisë (storyboard)
  • Konsultim për proçesin e prodhimit në post-prodhim
  • Zbatimi i teknologjive dhe teknikave te reja 

 

Kriteret

  • Diplomë Universitare
  • Adobe Premier, Audition, AfterEffects
  • Shqip & Anglisht
  • Eksperiencë pune
  • Logjikë aritmetike  

 

Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutem dorëzoni CV të detajuar dhe letër interesi.

Kontakt Shpk
A  Frosina Plaku Str 40  Al - 1023 Tirana
T  +35542225338  C  +355682029807
E info@kontakt.al  W kontakt.al