TEG

A Elbasani Str 40 Al  1001 Tiranë    Sipërfaqja 10 000 m2    Viti i Ndërtimit 2010 

 

 

Kontakt Shpk
A  Frosina Plaku Str 40  Al - 1023 Tirana
T  +35542225338  C  +355682029807
E info@kontakt.al  W kontakt.al