AMBIENT TEKNIK

Ambjenti teknik është një nga ambientet më të rëndësishme të godinës dhe si pasojë i është kushtuar një rëndësi e veçantë për ndërtimin e tij. Ambienti teknik është i ndërtuar nga grupi i furnizimit me ujë, depot e ujit, pompa e impiantit te ujit sanitar, autoklava, pompat e impiantit te mbrojtjes ndaj zjarrit.