BETON

Betoni është materiali bazë për krijimin e strukturës betonarme. Betoni në bashkëveprim me hekurin formojnë strukturën betonarme, e cila është dominuese në konstruksionet inxhinierike. Materialet bazë të betonit janë, rëra, çimento, mbushësi i trashë dhe uji. Në komplekset rezidenciale të ndërtuara nga Kontakt është përdorur gjërësisht beton i klasave C25/30; C30/37.