fbpx BETON | Kontakt

BETON

Betoni është materiali bazë për krijimin e strukturës betonarme. Betoni në bashkëveprim me hekurin formojnë strukturën betonarme, e cila është dominuese në konstruksionet inxhinierike. Materialet bazë të betonit janë, rëra, çimento, mbushësi i trashë dhe uji. Në komplekset rezidenciale të ndërtuara nga Kontakt është përdorur gjërësisht beton i klasave C25/30; C30/37.

Kontakt Shpk
A  Pasho Hysa Nr 26-0714 AL-1004 Tiranë
+355684049444  E info@kontakt.al
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit