CITOFON

Çentrali i citofonisë është i vendosur jashtë çdo hyrje të godinave. Çentrali i citofonisë është vendosur gjithmonë në katin përdhe dhe jashtë derës kryesore. Në çentralin e citofonise janë shënuar të gjithë emrat e apartamenteve apo bizneseve. Dera e hyrjes për në objekt hapet vetëm në momentin kur personi telefonuar jep sinjalin e hapjes. Sistemi i përdorur ofron shërbimin audio.