DAVANCALË NË BALLKONE

Mermerët duhet të kontrollohen që të kenë përmasat e kërkuara dhe të mos jenë të ciflosura apo të dëmtuara. Realizohet me kujdes nivelimi i sipërfaqes së parapetit duke ruajtur horizontalitetin dhe duke mos krijuar boshllëqe apo gropëza.