DERA E HYRJES NË -1

Ndër dyert që Kontakt realizon me një kujdes të veçantë për objektet e banimit janë gjithashtu dyert e hyrjes në katin -1, ku për realizimin e tyre përdoret profil alumini RAL 9010, dhe paneli i xhamit eshtë me një shtresë.