fbpx DERA E PUSIT TEKNIK | Kontakt

DERA E PUSIT TEKNIK

Veshja e murit dhe veshja e pusit teknik përbëhet nga një konstruksion metalik i veshur nga njëra anë me një ose dy shtresa pllakë. Konstruksioni fiksohet në perimetrin e tij me elemntët konstruktivë, dhe fiksimi kryhet direkt në dysheme. Në konstruksion mund të montohen shtresa zëizoluese dhe termoizoluese. Tokëzimi realizohet me pllaka metalike. Fugat e lëvizjes duhet të merren parasysh gjatë ndërtimit të konstruksionit të veshjes së murit dhe të puseve teknike.

Kontakt Shpk
A  Pasho Hysa Nr 26-0714 AL-1004 Tiranë
+355684049444  E info@kontakt.al
W kontakt.al

 

.

Abonohuni për t'u njoftuar mbi ofertat tona më të fundit