DERA JASHTË APARTAMENTIT

Detyrimi ynë ndaj sigurisë na shtyn të bashkëpunojmë me lider të prodhimit të dyerve për apartamente, në implementimin e elementëve në përputhje me standartet. Dyert e jashtme janë pjesë e paketës që Kontakt aplikon për izolimin termik dhe akustik, Gjithashtu është në harmoni me elementet e tjerë të kompozimit të ambienteve të ndërtesës.