DRITARE ME ALUMIN TERMIK

Dritaret e aluminit termik ofrojnë sisteme izoluese që plotësojnë standardet e larta të ndërtesave private dhe publike, duke kombinuar nivelet e kërkuara të izolimit termik, atë të ujit dhe të tingullit. Kjo është zgjedhja ideale për çdo lloj ndërtimi që kërkon standarde të rrepta për performancë të lartë dhe siguri maksimale.