DYER ME ALUMIN TERMIK

Dyert e aluminit ofrojnë sisteme izoluese që plotësojnë standardet e larta të ndërtesave private dhe publike në Europën Perëndimore, duke kombinuar nivelet e kërkuara të izolimit termik, atë të ujit dhe të tingullit. Kjo është zgjedhja ideale për çdo lloj ndërtimi që kërkon standarde të rrepta për performancë të lartë dhe siguri maksimale.